פרקש מקורות מתחדשים מתמחה בפינוי מיכלי סולר תת-קרקעיים ישנים שיש לפנותם ממקומם עקב בלאי, דליפה, שינוי יעוד קרקע וכל סיבה אחרת. 

פינוי מיכלי דלק תת-קרקעיים מהווה אתגר מקצועי מורכב הכולל בעיות בטיחות, איכות סביבה והתחשבות בתשתיות תת-קרקעיות פעילות. החברה רכשה ניסיון בפינוי מיכלים בכל הגדלים. 

 

פינוי מיכלים
 
Google+