דיגום סולר שנתי ובדיקת מעבדה

דיגום סולר יתבצע על פי תקן ASTM
 

הפרמטרים שיבדקו במדגם מהקרקעית
 EN 12662 נוכחות זיהום בחלקיקים ע"פ שיטת בדיקה 
 ASTM D 1744 תכולת מים ע"פי שיטת בדיקה 
 ASTM D 7463 נוכחות זהום מיקרוביאלי עפ"י שיטת בדיקה 
 

דיגום סולר ממיכל מ 3 נקודות : קרקעית מיכל, מיקום צינור יניקה במיכל, אמצע מיכל.

אישור טיב תקן 107 סולר למנועי דיזל (סולר תחבורה) באמצעות מעבדה מוסמכת.